Disclaimer voor draadloos-alarm.nl

draadloos-alarm.nl (Kamer van Koophandel: ), hierna te noemen draadloos-alarm.nl, verleent u hierbij toegang tot draadloos-alarm.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

draadloos-alarm.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid


draadloos-alarm.nl spant zich in om de inhoud van ajax-alarmsysteem.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op draadloos-alarm.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van draadloos-alarm.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op draadloos-alarm.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Secures. Voor op draadloos-alarm.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan draadloos-alarm nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij draadloos-alarm.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Draadloos-alarm, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overige


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.