Disclaimer voor draadloos-alarm.nl

draadloos-alarm.nl (Kamer van Koophandel: ), hierna te noemen draadloos-alarm.nl, verleent u hierbij toegang tot draadloos-alarm.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

draadloos-alarm.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid


draadloos-alarm.nl spant zich in om de inhoud van ajax-alarmsysteem.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op draadloos-alarm.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van draadloos-alarm.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op draadloos-alarm.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Secures. Voor op draadloos-alarm.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan draadloos-alarm nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij draadloos-alarm.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Draadloos-alarm, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overige


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00